Tropinė krevetė, didžioji krevetė, tigrinė krevetė

Fenneropenaeus indicus, Heterocarpus reedi, Litopenaeus vannamei, Metapenaeus ensis, M. monoceros, Penaeus monodon, P. notialis, Pleoticus muelleri

Tropinės krevetės gaudomos natūralioje aplinkoje arba auginamos ūkiuose. Abu variantai kelia aplinkosaugos problemų. Jos žvejojamos tralais, kurie pažeidžia dugno bendrijas, kenkia koralams ir kitiems dugno gyvūnams. Specializuoti krevečių ūkiai yra viena pagrindinių grėsmių nykstantiems mangrovių miškams. Mangrovių miškai kertami, kad krevečių ūkiai turėtų vietos plėstis. Tokia ūkių plėtra yra trumparegiška, dažniausiai nemąstoma apie ilgalaikes perspektyvas ir apie aplinkai daromą žalą.

WWF rekomendacijos