Atlanto menkė

Gadus morhua

Menkės gyvena šaltuose šiauriniuose vandenyse, iki 600 m gylyje. Didžiausius išteklius sudaro migruojančios žuvys, nukeliaujančios šimtus kilometrų tarp nerštaviečių ir maitinimosi vietų. Menkės sutinkamos nuo Barenco jūros iki Prancūzijos vakarinės pakrantės, taip pat Baltijos jūroje. Dažniausiai gaudomos ūdomis, tinklais ir gaubiamaisiais tinklais.

WWF rekomendacijos