Šprotas

Sprattus sprattus

Šprotai gyvena guotais atviroje jūroje ir netoli krantų. Jie panašūs į strimėles, bet suaugę būna mažesni. Jų ištekliai, kaip ir silkių, įvairiose vietovėse gali labai skirtis. Šprotai ne tik valgomi, bet jais šeriamos ūkiuose auginamos žuvys. Šprotų gausu Šiaurės rytų Atlante ir visoje Baltijos jūroje, išskyrus Botnijos įlanką. Jie žvejojami pelaginiais tralais ir gaubiamaisiais tinklais.

WWF rekomendacijos