Jūrų liežuvis, mažažiotė plekšnė

Solea solea, Microstomus spp

Jūrų liežuvis žvejojamas Atlanto vandenyne prie Europos ir Afrikos krantų, Viduržemio jūroje ir Juodosios jūros pietvakariuose. Liežuviai daugiausia gaudomi tralais, daniškais velkamaisiais tinklais ir kitais tinklais. Mažažiočių plekšnių sutinkama Skagerako ir Kategato sąsiauriuose, Barenco jūros ir Baltosios jūros pakrančių vandenyse.

WWF rekomendacijos