Silkė ir strimėlė

Clupea harengus

Silkių ir strimėlių ištekliai gausūs. Silkės gyvena guotais giliuose vandenyse iki 200 metrų. Šios žuvys daugiausia minta planktonu. Strimėlių aptinkama palei Lietuvos pakrantę, kitose Baltijos jūros vietose ir Atlanto vandenyne. Jos žvejojamos tralais, gaubiamaisiais tinklais, dreifuojančiais tinklais ir dugniniais silkių tinklais.

WWF rekomendacijos