Raudonoji plekšnė

Glyptocephalus cynoglossus

Raudonąsias plekšnes pardavėjai dažnai vadina „jūros liežuviais“ arba „liežuviais“. Dėl prastos raudonųjų plekšnių žvejybos kontrolės ir suintensyvėjusios žvejybos, joms gali kilti pavojus. Raudonoji plekšnė – plokščia žuvis, gyvenanti ant smėlėto ir dumblėto dugno nuo 50 iki 1000 m gylyje ir mintanti dugno bestuburiais. Šios žuvys daugiausia žvejojamos tralais ir gaubiamaisiais tinklais.

WWF rekomendacijos