Otas

Scophthalmus maximus

Otas – smėlėtame ir akmenuotame jūros dugne gyvenanti žuvis, sutinkama 20 – 80 metrų gylyje. Minta daugiausia žuvimis, vėžiagyviais ir bestuburiais. Suaugęs otas gali būti metro ilgio ir sverti iki 25 kg. Otų yra Šiaurės jūroje, Skagerako ir Kategato sąsiauriuose, Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne, tačiau jie jautrūs pergaudymui, apie jų išteklius mažai duomenų. Otai žvejojami tinklais, taip pat sugaunami kaip priegauda žvejojant kitas žuvis sijiniais tralais, dugniniais tralais, daniškais velkamaisiais tinklais ir ūdomis. Dugno tralavimas labai žaloja jūros dugną.

WWF rekomendacijos