Skumbrė

Scomber scombrus

Skumbrės yra greitos plaukikės, jos medžioja žuvis plaukiodamos būriais ir tobulai sinchronizuodamos judesius. Lytiškai subrendusios skumbrės būna maždaug 30 cm ilgio. Šių žuvų sutinkama visame Šiaurės rytų Atlante. Migruodamas iš vienos vietos į kitą skumbrių būrys nusidriekia lyg kliūtis, perskirianti didelius vandens plotus. Vasarą skumbrės būna dažnos viešnios Skagerako ir Kategato sąsiauriuose, o retkarčiais atplaukia ir iki Lietuvos krantų. Skumbrės gaudomos pelaginiais tralais ir gaubiamaisiais tinklais.

WWF rekomendacijos