Molva

Molva molva

Molva – plėšrioji žuvis, priklausanti vėgėlinių žuvų šeimai. Molvos dažniausiai aptinkamos virš kieto dugno, 25-1000 m gylyje. Jos daugiausia minta žuvimis, taip pat ėda bestuburius dugno gyvūnus. Molvos sutinkamos Kategato ir Skagerako sąsiauriuose, pietvakarinėje Baltijos jūros dalyje ir visame Šiaurės rytų Atlante. Molvos gaudomos tralais, daugiausia jų sužvejojama kaip priegauda gaudant menkes ir jūrinius vėžius.

WWF rekomendacijos