Ilgauodegės menkės

Macruronus novaezelandiae

Šios menkės – greitai augančios plėšriosios žuvys, užaugančios iki 60-120 cm ilgio. Jos gyvena dideliais būriais, maždaug 400 – 1 000 m gylyje. Menkės minta mažomis žuvelėmis, kalmarais ir vėžiagyviais. Jos žvejojamos tralais, daniškais velkamaisiais tinklais ir kabliais, taip pat sugaunamos tralais kaip priegauda žvejojant kitas žuvis.

WWF rekomendacijos