Lydeka

Esox lucius

Lydeka – vienatvę mėgstanti ir savo teritoriją sauganti plėšri žuvis, gyvenanti upėse, ežeruose ir apysūriuose vandenyse. Ji mielai tūno nendrėse ir neršia sekliuose užutekiuose. Lydekos – svarbios mėgėjiškos žūklės objektas, tačiau daugelyje vietų dėl pakenktų nerštaviečių, eutrofikacijos ir netinkamai vykdomos žvejybos jų sugaunama vis mažiau.

WWF rekomendacijos