Ungurys

Anguilla anguilla

Ungurio gyvenimo ciklas įspūdingas, bet mūsų žinios apie jį vis dar ribotos. Unguriai gyvena labai ilgai, seniausiam sugautam unguriui buvo mažiausiai 88 metai. Visi europiniai unguriai neršia Sargaso jūroje, po neršto lervutės sugrįžta į Europą pasinaudodamos Golfo srove. Jos pasiekia Europą tik po 3 metų kelionės ir tuo metu jau yra vadinamos stikliniais unguriukais. Po 6-12 metų unguriai pradeda žygį atgal į nerštavietes Sargaso jūroje. Visų rūšių unguriai nyksta.

WWF rekomendacijos